Directeur OBS De Graswinkel

Vivian Berden zet zich al 25 jaar in voor het door ontwikkelen van onderwijs. Steeds weer kijkende vanuit datgene kinderen nodig hebben om een passende, uitdagende plek te vinden in de maatschappij. Concreet betekent dit dat zij samen op zoek is en wil bouwen aan vernieuwende onderwijsconcepten. Het moet anders. Op haar huidige school OBS de Graswinkel, mag zij aan den lijve ervaren wat een onderwijsverandering kan brengen voor kinderen, ouders en leerkrachten. Door anders te denken en te doen kun je onderwijs heel passend maken. Systemen doorbreken wordt een spel wat zij steeds beter leren spelen. Vieren van successen, herontwerpen waar nodig geeft hen veel energie. Vivian is trots hier leiding aan te mogen geven vanuit haar eigen authenticiteit. Steeds meer scholen brengen een bezoek aan hun school waardoor haar cirkel van invloed groter wordt. Zij gunt alle kinderen een leef-leer-omgeving waarin al hun talenten en vaardigheden optimale ontwikkelkansen krijgen. Zij is ervan overtuigd dat dit alleen in een ander systeem vanuit andere gewoonten en structuren kan lukken.