Voorzitter MBO Raad

Ton Heerts (1966) is voorzitter van de MBO Raad, de branchevereniging van de publiek bekostigde mbo-scholen in Nederland. Ruim 50.000 medewerkers op 61 mbo-scholen bereiden dagelijks een half miljoen studenten voor op de arbeidsmarkt én samenleving van morgen. Daarnaast heeft het mbo een sleutelrol in leven lang ontwikkelen: volwassenen kunnen bij de scholen terecht voor bij-, om- en herscholing en blijven zo weerbaar op een snel veranderende arbeidsmarkt.

Het mbo levert een belangrijke bijdrage aan het beleid van het huidige kabinet: voor uitvoering van vrijwel alle afspraken in het regeerakkoord is het mbo nodig. Onder meer deze afspraken zijn vertaald in het Bestuursakkoord ‘Trots, vertrouwen en lef’ dat de voorzitter van de MBO) Raad namens de scholen sloot met de minister van OCW (namens het kabinet). De afspraken in het bestuursakkoord concentreren zich onder meer op inclusief mbo (gelijke kansen voor iedereen) en op een leven lang ontwikkelen.

Zelf besloot Heerts, na zijn opleiding bij de beroepsmarechaussee, om ook de officiersopleiding te volgen. Hij werkte onder andere als leidinggevende bij de Koninklijke Marechaussee. Voordat Heerts in 2006 zitting nam in de Tweede Kamer voor de PvdA, was hij bestuurder bij CNV en FNV. Hier hield hij zich bezig met sociale zekerheid en justitie. In 2012 keerde hij terug bij FNV, ditmaal als voorzitter. Sinds 2016 is hij voorzitter van de MBO Raad.