Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Humankind

Vanuit een stevige bedrijfskundige basis koos Sacha Ausems na een internationale corporate carrière van 14 jaar, bewust voor de overstap naar het sociale domein. Zij vervulde diverse directiefuncties in de gezondheids- en ouderenzorg. De rode draad in haar werk: terug naar de bedoeling, professioneel én menselijk, kwaliteit en verbondenheid. Van oktober 2016 tot juli 2019 was Sacha voorzitter van de Raad van Bestuur van Stichting Humankind (voorheen Kinderopvang Humanitas). Haar passie gaat uit naar mensen en hun persoonlijke ontwikkeling. En in het bijzonder naar kinderen. Ontdekken wie je bent, wat je kunt en wat je leuk vindt. Hen daarvoor de ruimte bieden, veilig, inspirerend en met de juiste ondersteuning. Welbevinden als basis voor groei en bloei. In haar visie zijn kinderopvang en -ontwikkeling onmisbare maatschappelijke bouwstenen, die bijdragen aan een mooiere samenleving, nu en in de toekomst.

Sacha was de drijvende kracht achter de door Humankind ingezette beweging. Zij gelooft in het breder inzetten en delen van hun pedagogische expertise om de lokale, sociale netwerken rondom kinderen en hun ouders te versterken. Door samenwerking met alle betrokkenen, zoals scholen, sportclubs en jeugdgezondheidszorg en welzijn. Als alle organisaties kennis, vaardigheden en inzichten delen, ontstaat een veelzijdigere en effectievere benadering. Dit betekent dat grenzen vervagen en het kind en zijn ontwikkeling nog meer centraal komen staan. Een bloeiend lokaal ecosysteem dat elk kind optimale ontwikkelkansen biedt. De kracht van samen: ‘it takes a village to raise a child’.