Directeur-bestuurder welzijnsorganisatie Cordaad

Robert Tops (39) is bestuurder van Cordaad Welzijn, een regionale brede welzijnsinstelling. Het welzijnswerk vormt de schakel tussen de basisvoorzieningen, zoals onderwijs en opvang en de zwaardere hulpverlening. Het welzijnswerk werkt in de leefwereld van kinderen, jongeren, ouders en de buurt. Dicht bij huis en vertrouwd. Bijvoorbeeld door het inzetten van jongerenwerkers in de leefwereld van kinderen op het gebied van coaching, gesprek, advies en preventie. Dat doen zij vaak zonder zware dossiervorming of indicatie. Laagdrempelig. Cordaad Welzijn past dit actief toe op het gebeid van een integraal binnenschools- en buitenschools aanbod samen met onderwijs en opvang. Roberts ervaring als bestuurder, politicus, beleids- en strategisch adviseur en werk als onderzoeker neemt hij daar graag in mee.