Voorzitter PO-Raad

Drs. Rinda den Besten (1973) is sinds 1 april 2013 voorzitter van de PO-Raad. Ze studeerde Nederlands aan de Universiteit Utrecht zodat ze na haar afstuderen als lerares aan de slag zou kunnen. Het liep anders. In 2002 werd Den Besten voor de PvdA gekozen in de gemeenteraad van Utrecht. Vier jaar later ging ze de gemeenteraadsverkiezingen in als lijsttrekker van haar partij. Haar passie voor onderwijs besloot ze vervolgens op een heel andere manier in te zetten. Ze werd wethouder van jeugd, onderwijs en volksgezondheid en kreeg als wijkwethouder de wijken Noordwest en Overvecht onder haar hoede.

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 was Den Besten Locoburgemeester en wethouder voor werk en inkomen, jeugd, sport en de wijk Overvecht. Zij was lid van diverse VNG-commissies, jurylid bij de Nationale Alfabetiseringsprijzen en was voorzitter van het Stichtingsbestuur van het European Olympic Youth Festival. 

Voorzitter van de PO-Raad werd ze vooral omdat “onderwijs eigenlijk de enige manier is om maatschappelijk mee te doen en om verder te komen in het leven”. Naast haar voorzitterschap van de PO-Raad is ze bestuurslid van NOC*NSF (aandachtsgebied sportparticipatie), lid van de Raad van Toezicht van Jantje Beton en lid van de Raad van Advies van programma Kennis, Integratie en Samenleving (KIS), in opdracht van Ministerie van BZK. Den Besten is getrouwd en moeder van twee dochters.