Voormalig wethouder Almere, voorzitter hoofdbestuur Humanitas

René Peeters werkt als landelijk bestuurlijk aanjager samenwerking onderwijs, zorg en jeugd namens een brede beleidscoalitie (van PO-Raad tot jeugdzorgpartijen) en de ministeries van VWS en OCW. Hij is zelfstandige bij www.opmaatengroei.nl, lid Raad van Advies Onderwijsinspectie en voorzitter (vrijwilligerswerk) landelijk hoofdbestuur vereniging Humanitas. Tussen 2010-2018 was hij werkzaam als wethouder van Almere op het gebied van onderwijs, jeugd, WMO en sport. Voorheen was hij tevens betrokken bij Kindcentra2020 en Lid VNG cie Onderwijs, cultuur en sport.