Hoogleraar Public Governance

Prof.dr Goos Minderman is hoogelaar governance van non profit organisaties, tussen 2007 en 2017 bij de VU in Amsterdam. Sinds 2012 is hij bijzonder hoogleraar aan de University of Stellenbosch en sinds recenter data fellow van het Center Public Services van George Mason University in de VS, en gasthoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2017 richtte hij The Midfield op: een denktank voor goed bestuur in het middenveld. Hij heeft een brede ervaring in toezicht in zorg, jeugdzorg, onderwijs en volkshuisvesting. Zijn passie is het versterken van bestuur en toezicht in stichtingen en verenigingen teneinde de maatschappelijke doelstellingen beter te realiseren. De kracht van het middenveld wordt steeds belangrijker nu we steeds meer groeien naar bestuursmodellen waarbij markt, overheid en maatschappelijke organisaties samen optrekken, in netwerken of ketens. Minderman publiceert hierover, geeft veel trainingen en masterclassen en ondersteunt organisaties bij dit soort vraagstukken. Hij is getrouwd en heeft drie kinderen.