Privacy beleid

De Algemene Vereniging Schoolleiders hierna te noemen “AVS”, gevestigd aan Herenstraat 35 te Utrecht, rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw P. van Haren is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
AVS
Herenstraat 35
3512 KB Utrecht
030 2361010
info@avs.nl
www.avs.nl

Dhr. M. van der Meer  is de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de AVS. De FG is te bereiken via fg@avs.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De AVS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken voor de website www.ondernemendleiderschap.nl:

  • e-mail adres
  • interesse nieuwsbrief

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De AVS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het versturen van nieuws omtrent www.ondernemendleiderschap.nl

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De AVS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:
 

GegevensBewaartermijn 
e-mail adressenTot 2 jaar na laatste nieuwsbrief 

Delen van persoonsgegevens met derden

De AVS verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De AVS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De AVS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de AVS via fg@avs.nl.