Filosoof en psycholoog RUU

Peter van Lieshout is parttime hoogleraar aan de universiteit Utrecht, en werkt daarnaast als toezichthouder en adviseur. Op het terrein van onderwijs is hij onder meer actief als voorzitter van de Qanu (de organisatie die de meeste van de visitaties van universitaire opleidingen uitvoert), voorzitter van de Monitoringcommissie PO en voorzitter van de Klachtencommissie Goed Bestuur van de MBO-raad. Hij was eerder directeur generaal bij het Ministerie van VWS en het ministerie van SZW. Daarna was hij tien jaar lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. In dat kader werkte hij aan het rapport ‘Naar een lerende economie’.