Over deze website

Welkom

De website ondernemend leiderschap is een initiatief van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). Er ligt in de ontwikkeling van de school, het onderwijs als maatschappelijk instrument voor de samenleving, een cruciale rol voor de schoolleiders. Zij zijn de spil in het herontwerpen van ‘de school’. Schoolleiders moeten ramen en deuren wagenwijd openzetten. Of zoals de directeur van Audi beschreef: ‘de wereld is nu zo turbulent dat je je oren op de rails moet leggen en niet op je eigen bureau. Oftewel: De denderende dynamiek van de dagelijkse samenleving voel je niet achter je bureau, die voel je in de praktijk. Je moet van buiten naar binnen denken. We denken te veel van binnen naar buiten.’

Ondernemerschap wordt gezien als een centraal begrip bij de ontwikkeling van de school voor de toekomst. Niet afwachten, maar doen. Met lef kijken naar welke ontwikkeling voor de school relevant is. De schoolleider is aan zet, samen met zijn team en alle andere professionals en ouders rond het kind.

De school maakt onderdeel uit van een groot aantal voorzieningen, het is onderdeel van het sociale domein. De kracht voor een stap in de ontwikkeling zit in het maken van de verbinding in dat netwerk. Partners in het sociale domein als stevig netwerk om kinderen en gezinnen te faciliteren in opvoeden, ontwikkelen en leren. De wijk in een stad, het dorp, de directe omgeving waar kinderen opgroeien, moet een inspirerende en veilige omgeving zijn. Een plek waar fouten gemaakt mogen worden om te leren, een vrijplaats om het leven te leren. Een plek waar gezamenlijk een breed aanbod aan voorzieningen is. Waar samengewerkt wordt. Waar kinderen de beste versie kunnen worden van zichzelf!

Wij wensen iedereen een fijne, ondernemende reis die uiteindelijk gaat over de vraag hoe we kinderen het beste kunnen helpen om te leren en zich zo breed mogelijk te ontwikkelen.

We dragen deze website op aan de ontwikkeling van kinderen.

Namens het ontwikkelteam,
Petra van Haren
Voorzitter van de AVS

Ondernemerschap