Inspecteur-generaal van het Onderwijs

Monique Vogelzang (19 november 1969) is Inspecteur-generaal van het Onderwijs bij de Inspectie van het Onderwijs. Daarvoor was zij hoofdinspecteur voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en hoger onderwijs. Voor haar overstap naar de Onderwijsinspectie werkte Monique in diverse leidinggevende functies bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Ze was plv. directeur-generaal Cultuur en Media/directeur Kunsten. Deze functies combineerde zij tijdelijk met de functie van programmadirecteur Bedrijfsvoering van het ministerie. Ze zette de directie Leraren op en werkte in verschillende leidinggevende functies bij de directie Cultureel Erfgoed. Zij startte haar loopbaan bij de gemeente Rotterdam. Monique studeerde Kunst- en Cultuurwetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Eerder deed zij de lerarenopleiding (creatieve vakken).