Wetenschappelijk adviseur MBO en bijzonder hoogleraar

Marc van der Meer is één dag per week bijzonder hoogleraar in Tilburg. Zijn leerstoel gaat over het onderwijs en in het bijzonder de arbeidsmarkt van het onderwijs. Hij houdt zich bezig met vraagstukken over hoe we voorzien in voldoende mensen voor de klas, hoe gaan we om met werving, selectie, beloning en loopbanen. De rest van de tijd werkt hij ook in het onderwijs, met name in het MBO onderwijs, waarbij hij kijkt naar de ontwikkeling van het leerplan, curriculum, de samenhang daarin en het leerklimaat. Hij heeft net een aantal essays afgerond over het lerende systeem. Dus ook de kennisinfrastructuur van het onderwijs. Hoe zorg je ervoor dat je een lerende organisatie bent? Waarbij de organisatie in staat is om te vernieuwen, te versterken gericht op de toekomst. De samenleving vraagt steeds meer nieuwe technologieën, verandering in werkwijze, beroepen van de toekomst, beroepen die verdwijnen en beroepen die dan in de toekomst misschien gaan ontstaan en hoe je daar als onderwijssysteem op moet anticiperen.