Voorzitter vakbond AOb

Liesbeth Verheggen (1956) is gestart als groepsleerkracht op BS De Lutherschool in Amsterdam. Ook is zij lid geweest van het afdelingsbestuurt van de Algemene Bond van Onderwijspersoneel (ABOP) in Amsterdam, waarbij zij de laatste vier jaar de voorzittersrol op zich nam. Tijdens dit lidmaatschap voerde zij overleg over items zoals: zwarte en witte scholen, afschaffen vakleerkrachten gymnastiek, integratie kleuter- en lager onderwijs en de komst van stadsdeelraden. Fusiebesprekingen met het NGL leidden uiteindelijke tot de oprichting van de AOb per 1 januari 1997, waar Liesbeth op dit moment voorzitter van is. De ontwikkeling m.b.t. decentralisatie en deregulering maakte een verandering van de verenigingsstructuur en werkorganisatie noodzakelijk. Dit veranderingstraject heeft onder haar verantwoordelijkheid plaatsgevonden. Naast haar functie als algemeen secretaris nam zij van 1999 – 2001 de directeurstaken waar. Van 2001 – 2014 was zij verantwoordelijk voor de sector PO. In die periode kwam de PO Raad tot stand, de vereniging van werkgevers / schoolbesturen in het PO. CAO overleg vond vanaf die tijd niet meer plaats met de Minister maar met de vertegenwoordigers van de PO Raad. Van 2014 -2015 had zij opnieuw de functie van algemeen secretaris en vanaf augustus 2015 ben is zij voorzitter van de AOb.