Directeuren PO Stichting Kiem

Lambert van der Ven is schoolleider bij Kiem Onderwijs en Opvang in Uden. In de afgelopen dertig jaar heeft hij zich in het onderwijs vooral gericht op het versterken en vergroten van het welbevinden en de betrokkenheid van mensen die in ontwikkeling zijn, waarbij zij hun talenten ten volle benutten. Primair gefocust op kinderen, in de wetenschap dat professionals en ouders/verzorgers belangrijke actoren zijn in hun ontwikkeling. In zijn werk richt hij zich steeds meer op het regisseren van optimale omstandigheden voor kinderen, waarbij hij erop vertrouwt dat een sterk netwerk kinderen in belangrijke mate ondersteunt in hun ontwikkeling. Vandaar zijn motto: zelf doen is optellen, samendoen is vermenigvuldigen.

Vanuit zijn verbindende kwaliteit, zijn optimistische kijk op de wereld en zijn energieke verschijning slaagt hij erin vanuit zijn gevoel van verantwoordelijkheid, werkend in openheid en met de nodige humor mensen mee te nemen en bij te dragen aan zijn missie: het ondersteunen van ontwikkeling van pedagogische begeleiders, die beschikbaar zijn als mens, als persoon, die in staat zijn om zonder oordeel naar een kind te luisteren en zich in een interventie te richten op een kans, waardoor het kind zich competenter kan gaan voelen.
In de afgelopen tien jaar heeft hij zich in de gemeente Uden mogen inzetten voor deze missie. Eerst droeg hij bij aan het fundament van Ontmoetingsplein MuzeRijk (www.muzerijk.nl). Nu zet hij zich in om Ontmoetingsplein Germenzeel, samen met diverse partners, tot een fijne plek te maken in het hart van Uden-Oost.

Debbie Boeijen – van de Werd is werkzaam als directeur van Kindcentrum Kidion. Nadat zij binnen de stichting verschillende rollen op zich heeft genomen als intern begeleider, bouwcoördinator, directie-ondersteuning en interim-directie, werkt ze nu als directeur. In 2017 is de toenmalige basisschool overgegaan naar een IKC. Debbie is een uitstekende verbinder en werkt vanuit een enthousiaste houding samen met haar team om zoveel mogelijk kansen te benutten die het zijn van een kindcentrum met zich meebrengt. Debbie heeft een duidelijke visie op hoe en wat zij wil realiseren met het kindcentrum. Centraal hierin staat: breed en passend aanbod voor ieder kind.

Mirjam van Ree