Directeur kinderopvang De Linge

Met ervaring als VVE-coördinator heeft Joke meegewerkt aan het opzetten van VVE beleid in de gemeente Lingewaard. In diezelfde tijd werkte zij mee aan het samenvoegen van zes kleine stichtingen tot één stichting peuterspeelzaalwerk Lingewaard. Na de samenvoeging heeft zij samen met het bestuur en team een gezamenlijke visie en missie voor de nieuwe organisatie ontwikkeld. Er is ingezet op cultuurverandering en vormen van één team van pedagogisch medewerkers. Sinds 2010 is Joke directeur van het peuterspeelzaalwerk en later ook van kinderopvang de Linge. In deze rol heeft zij het peuterspeelzaalwerk in 2016 geharmoniseerd en onder de kinderopvang gebracht. Vanaf 2013 is de kinderopvang opgestart en met de medewerkers uitgebouwd tot een organisatie met 7 dagverblijven, 8 peutergroepen en peuteropvang en 7 bso’s. De fusie in 2010 met het primair onderwijs van De Linge bood kansen voor samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs. Deze samenwerking heeft geresulteerd tot het inrichten van 7 Integrale kindcentra (IKC). Joke geeft leiding met passie en heeft oog voor nieuwe ontwikkelingen en kansen. Ze haalt inspiratie uit het schetsen, innoveren en mede vormgeven van de toekomst. Samen met haar medewerkers brengt zij deze toekomst tot leven in de alledaagse praktijk. Zij wil zich inzetten om IKC’s door te ontwikkelen tot voorzieningen met één pedagogisch curriculum voor kinderen van 0-13 jaar met opvang en onderwijs dat aansluit bij de huidige behoeften van kinderen en ouders en passend bij de maatschappelijke ontwikkelingen, nu en voor de toekomst.