Bestuurder Stichting Signum Den Bosch

Jan Heijmans is een veranderaar. Hij begint vaak waar anderen het even niet meer weten. De rode draad in zijn werk en leven: mensen in beweging krijgen. Door alle lagen van een organisatie in de actie te krijgen en een duidelijke focus te kiezen, weet hij verbinding en samenwerking tussen mensen en relevante partijen binnen en buiten de organisatie tot stand te brengen. Zo ontstaan meet-, merk- en werkbare resultaten met een duurzaam effect. Hij kan bogen op ruime lesgevende, leidinggevende en bestuurlijke ervaring in het onderwijs en de educatieve infrastructuur. Momenteel is hij bestuurder van Stichting Signum in ’s-Hertogenbosch. Zijn specialismen liggen op het gebied van onderwijs, leiderschap en innovatie.