Interviewvragen

Interviewvragen in het kader van het boek: Ontwikkeling van kinderen = doorbreken van kaders

Onderstaand de vragen zijn aan de schoolleiders en andere geïnterviewden gesteld. De vragen zijn na de eerste gesprekken met schoolleiders en managers uit de kinderopvang “verruimd en voorzien” van specifiekere sub-vragen afhankelijk van degene die geïnterviewd werd

 1. Is het instituut “school of onderwijs” over zijn houdbaarheidsdatum?
 2. Als er al verandering in het onderwijs noodzakelijk is, kunnen die via de weg van de geleidelijkheid of moet het met een krachtige disruptie?
 3. Welke rol heeft het onderwijs (de school van nu) over 10 – 15 jaar nog bij de ontwikkeling van kinderen?
 4. Wat moet het onderwijs van nu doen, om op termijn een evenwichtige en duidelijke herkenbare rol in het sociale domein van het kind en het gezin te kunnen spelen? Wie moet de aanzet geven tot de verandering?
 5. Zijn ouders zich voldoende bewust van hun rol in de ontwikkeling van kinderen of zitten ze vast aan oude denkbeelden over de school van vroeger?
 6. Is gelijkwaardigheid tussen ouders en professionals in het sociale domein een reële gedachte of eerder een utopie als het om opvoedkundig partnerschap gaat?
 7. Welke eisen stel jij c.q. welke verwachtingen heb jij van het onderwijs als het gaat om de ontwikkeling van kinderen in de 21ste eeuw?
 8. Wat is volgens jou nodig om het ontwikkelingsproces van kinderen te verbeteren?
 9. Als je kijkt naar het sociale domein, de ontwikkeling in de arbeidsmarkt, de demografische ontwikkeling, de economie, de diversiteit in de samenleving over 10 – 15 jaar, wat is dan de noodzaak en urgentie om tot verandering te komen in het brede sociale domein?
 10. Is er bij dit veranderingsproces een hoog tempo of kan het via de weg van de geleidelijkheid?
 11. Wat is jouw beeld van de ontwikkeling van de schoolleider 2025 – 2030 op het gebied van kennis en vaardigheden?
 12. Wat hebben schoolleiders van nu nodig, wat gaat hen helpen in hun veranderende rol?
 13. Welke verandering heb jij de afgelopen jaren gezien, die ingezet zijn om de ontwikkeling van kinderen in de 21ste eeuw te verbeteren?
 14. Welke tegenvallers heb je gezien als je denkt aan de ontwikkeling van kinderen ‘op weg naar volwassenheid’ en de gezamenlijke verantwoordelijkheid in het sociale domein voor de ontwikkeling van kinderen?
 15. Welke positieve ontwikkelingen heb jij de afgelopen 5 jaren gezien rondom de ontwikkeling van het sociale domein – uitgaande van de uitspraak: “It takes a village to raise a child”
 16. Wat draagt volgens jou bij aan het welbevinden van kinderen? (deze vraag is gesteld binnen het kader van positief onderwijs)