Interviews

Gesprekken in het veld

In de afgelopen maanden zijn Peter Vereijken, Roelf Willemstein, Anke en Henk Derks op pad geweest met een camera en microfoon. Uit het netwerk van de AVS zijn verschillende professionals uit het sociale domein benaderd om mee te werken aan een interview. Het is een zeer diverse groep van professionals. Medewerkers uit de kinderopvang, schoolleiders, een directeur van een woningcorporatie, wetenschappers, inspectie, ondernemers en ook de politiek hebben we aan het woord gelaten.

De interviewvragen zijn vastgelegd op video en getranscribeerd met behulp van de Google tekstverwerker. De antwoorden op de vragen zijn geordend naar thema’s waarbij er ook overlap zit in de antwoorden.

De ordening van de vragen naar de zes thema’s:

  • Houdbaarheid van het systeem – een ander perspectief
  • Het belang van de samenhang en het tempo waarin de veranderingen gerealiseerd zouden moeten worden
  • De motor van de verandering
  • WHY, WHAT and HOW
  • School, ouders en omgeving
  • Vraag het de kinderen zelf

Mirthe Fernandes, een documentairemaakster, heeft in afstemming met het AVS-team de ruwe beelden geanalyseerd en rond ieder thema en een prachtige vodcast gemaakt. In de periode september 2019 tot maart 2020 komen de verschillende vodcasts beschikbaar op deze website.

De interviews kunnen gebruikt worden als persoonlijke inspiratiebron maar ook ingezet worden om bij een vergadering of andere ontmoeting te gebruiken. De interviews geven vanuit diverse perspectieven antwoord op diverse vragen binnen de bovengenoemde zes thema’s.

Interviewvragen
Profiel van de geïnterviewden