Voorzitter College van Bestuur Stichting BOOR Rotterdam

Huub van Blijswijk (1955) ademt onderwijs. Na de pedagogische academie start de carrière van Van Blijswijk als onderwijzer in de Haagse binnenstad. De grootstedelijke vraagstukken en de menselijke drama’s die daar zichtbaar werden hebben zijn onderwijsvisie mede bepaald. In 1979 wordt hij als 24-jarige directeur van de school. De jaren daarna bekleed hij verschillende functies binnen het schoolbestuur en haar opvolgers. Vanaf 2003 is Van Blijswijk voorzitter van het college van bestuur van Lucas Onderwijs. In 2013 maakt hij, na in totaal 37 jaar in verschillende hoedanigheden binnen Lucas Onderwijs, de overstap naar stichting BOOR in Rotterdam. Hier bekleed Van Blijswijk tot op heden eveneens de functie als voorzitter van het college van bestuur. In 2000 is Van Blijswijk een van de initiatiefnemers van het Pettelaaroverleg. Een overlegtafel tussen grote schoolbesturen uit Nederland. Daarnaast is hij gedurende zijn carrière in diverse nevenfuncties betrokken bij het onderwijs. Van Blijswijk staat bekend als een man met een duidelijke visie en een verbinder.