Positionering

De versnippering van functies en diensten rondom de ontwikkeling van kinderen en jongeren vraagt om ontschotting. Niet de afzonderlijke belangen van systemen, maar de dienstverlening, hulp, facilitering die kinderen en gezinnen nodig hebben staan centraal. Niet ieder vanuit zijn eigen professie of perspectief, maar vanuit één gezamenlijk doel.

Een belangrijke manier om dat te bereiken is de ondernemende leider. Ondernemende leiders die schotten wegnemen en verbinding maken. Het samen gewoon DOEN…

Ondernemerschap is kansen zien en deze benutten om op die manier toegevoegde waarde te creëren. Ondernemers gaan op zoek naar partners waarbij de gemeente een spilfunctie heeft. Het zijn leiders in het sociale domein met een duidelijke visie op de ontwikkeling van het kind, het gezin en de samenleving. Leiders die kansen zien, de uitdaging aangaan, lef hebben en de kansen benutten. De kansen weten te verzilveren in het belang van de ontwikkeling van kinderen en de gezinnen.

Deze ondernemende leiders kijken vanuit de bedoelingen van een organisatie naar de ontwikkeling van kinderen. Professionals die over de grenzen van hun eigen systeem en opdracht aan de ander vragen ‘hoe kan ik jou helpen om jouw doelstellingen te realiseren’ en … de ander… hoe kan ik jou helpen jouw doelstellingen te realiseren? Leiders die een netwerk vormen van professionals, ouders, bedrijven en andere betrokkenen in de gemeenschap. Ruimte geven aan die professionals die als T-Shape werker (generalist én specialist) rond het kind staan. Hun specialisme en talent inzetten. Zo vormen deze professionals samen met het kind en het gezin een functioneel netwerk dat educatie, zorg en ontwikkeling faciliteert. Het is een plek om het leven te leren. Het eigenaarschap voor die ontwikkeling ligt bij de ouders en het kind. De professionals bieden samen die ondersteuning die op dat moment nodig is, preventief en uitgaande van wat nodig is. “It takes a village to raise a child”. Systemen maken geen verbinding… dat doen mensen.