Inhoud koffertje

Een project met het koffertje! Met een beperkte groep schoolleiders (30 voortrekkers) willen we in eerste instantie aan de slag. Een kopgroep van schoolleiders die met betrekking tot ondernemerschap en met de focus op de toekomst van de school als centraal ankerpunt in het sociale domein van het kind aan de slag gaan. Het koffertje is hun gereedschapskist.

In het koffertje vind je als eerste een handboek met de beschrijving van de aanwezige materialen en hoe deze materialen ingezet kunnen worden. Er zijn bijvoorbeeld 35 interviews met achtergronden van de geïnterviewden, een animatiefilmpje, een blog, het team-flow model van Jef van Hout, een routekaart, een voorbeeld van een netwerkbijeenkomst, een model voor een contextanalyse en sociale kaart… Tools die gebruikt kunnen waarmee jij als schoolleider op pad kunt gaan.

Het koffertje krijg je persoonlijk uitgereikt tijdens de eerste centrale bijeenkomst in Wijchen op 6 november. Daar ontmoet je andere deelnemers. Tijdens de bijeenkomst krijg je uitleg over het gebruik van de materialen en de beschikbaarheid van de nog te ontwikkelen materialen.
Je neemt als verplichting op je dat je tenminste 1, liefst 2 of 3 bijeenkomsten organiseert in je eigen regio samen met collega-schoolleiders, ouders of ondernemers (ouders). Het thema voor deze lokale bijeenkomst is de toekomst van de school en wat er op de ‘Toekomstagenda Schoolleiders’ komt te staan.

Op donderdag 16 januari (op de KindVak in Den Bosch) en op 20 maart (AVS-congres in Nieuwegein) zijn er terugkombijeenkomst waar je aan kunt deelnemen en waar de inzichten en ervaringen gedeeld worden. We willen ophalen wat er op de ‘Toekomstagenda Schoolleiders’ staat voor de toekomst. Verder willen we kijken naar wat nog helpend is om mee te nemen in het koffertje.
Op 20 maart krijgen ook andere schoolleiders de beschikking over het koffertje en gaan ook zij op pad.

Het koffertje is gratis maar dus zeker niet vrijblijvend. Je kunt meedoen door je aan te melden via het onderstaande mailadres: info@ondernemendleiderschap.nl .