Het koffertje

‘Het Koffertje’ is een toolbox om ondernemend leiderschap te voeden en daarmee de ontwikkelingen in het sociale domein rond de ontwikkeling van kinderen en gezinnen verder te helpen.

Het koffertje staat symbool voor een beweging. Een beweging binnen het sociale domein waarbij een school een belangrijke rol heeft en daarmee het team en de schoolleider. De school is, door de leerplicht, het enge maatschappelijke instrument dat de samenleving heeft om te sturen. Niet voor niets worden alle problemen richting het onderwijs geschoven, of het nu gaat over techniek, obesitas of burgerschap.
De school gaat over leren van vaardigheden en ontplooiing, over de waarden van vrijheid van denken en geloofsovertuiging, culturele waarden, democratische waarden en de zorg voor een duurzame samenleving. De school staat aan de basis van onze samenleving en heeft daarmee een bijzondere en belangrijke positie. Lees meer… 

Het koffertje geen eenmalig ding dat ontwikkeld is door deAVS. In de komende jaren wordt het verder gevuld met ervaringen, reflecties en voorbeelden uit de praktijk (virtueel). De website ondernemendleiderschap.nl is het verzamelpunt voor al de informatie met betrekking tot ondernemend leiderschap. Je bent van harte uitgenodigd om een bijdrage te leveren.
Met het koffertje op je bureau word je er iedere dag aan herinnerd dat er een opdracht ligt. Een opdracht om te ondernemen in het belang van de ontwikkeling van kinderen. De toolbox gaat je helpen door de aangedragen inhoud, maar zeker ook als legitimering om samen met andere professionals stappen te zetten.

Meer weten over de inhoud van het koffertje en hoe je mee kunt doen, klik op deze link.