Raad van Bestuur Kinderstad Tilburg

Harriëtte Koning (1968) is sinds 1994 werkzaam in de kinderopvang. Tot medio 2002 was zij directeur van stichting Bedrijfsgerichte Kinderopvang en diens rechtsopvolger KidsConcern. Deze organisatie bemiddelde in zogenaamde bedrijfsplaatsen voor kinderopvang tussen werkgevers en sectorfondsen en de zelfstandige kinderopvanginstellingen. Deze stichting adviseerde werkgevers bij het opstellen van personeelsreglementen t.b.v. professionele kinderopvang voor haar werknemers. Tevens verzorgde de stichting voor diverse kinderopvanginstellingen de financiële afwikkeling van deze bedrijfsplaatsen. Sinds 2002 werkt ze bij stichting Kinderstad en diens rechtsopvolger stichting Kinderopvanggroep in de regio Tilburg/de Kempen. Harriëtte ziet kinderopvang als een belangrijk ontwikkelinstrument voor kinderen en als emancipatie-instrument voor de samenleving. Ze vindt dat kinderopvang thuis hoort in het publieke domein naast het primair onderwijs. Kinderopvang is de deskundige in het pedagogisch domein van 0-6 jaar. Harriëtte zou graag de kleuters onderbrengen bij de kinderopvang, want kleuters zijn wat haar betreft geen leerlingen. Buitenschoolse opvang zou zich moeten ontwikkelen naar zogenaamde buitenscholen. Het primair onderwijs kan hierdoor ontzorgd worden en zich richten op haar kerntaken. De buitenschool kan voor de andere onderwerpen en taken zorgen, naast ontspanning en vrijetijdsbesteding. De groeiende kansenongelijkheid voor kinderen baart haar al jaren zorgen. Ze werkt nauw en van harte samen met gemeenten, onderwijs en andere (keten)partners om oplossingen te bedenken voor dit knagende probleem.

Daarnaast richt Harriëtte zich op de verdere professionalisering van de pedagogisch professional. Het vak verdient meer waardering en ook verdere ontwikkeling. Ze heeft HR in haar portefeuille bij de Kinderopvanggroep en ook landelijk is zij actief op dit belangrijke onderwerp.