Bestuurder Combinatie Jeugdzorg

Gerda Huijbregts is bestuurder van Combinatie Jeugdzorg. Ze is opgeleid als verpleegkundige en heeft Gezondheidswetenschappen gestudeerd aan de Universiteit van Maastricht op het gebied van Beleid en Beheer. Ze is haar loopbaan in 1983 begonnen als wijkverpleegkundige. Vanaf 1987 heeft ze diverse managementfuncties vervuld voor verschillende thuiszorgorganisaties. Sinds eind 1999 werkt ze bij Combinatie Jeugdzorg. Eerst als clustermanager, daarna als lid van de Raad van Bestuur en sinds 2014 als Bestuurder.

Verder is zij onder meer lid van de Landelijke Adviesraad Pact voor Kindcentra, voorzitter van de Adviesraad van Fontys Hogeschool Pedagogiek, voorzitter van de stuurgroep Regionale crisiszorg in Zuidoost-Brabant, Lid van de stuurgroep ‘Samen Doen’ in de Kempen (met onderwijsorganisatie ‘KempenKind’) en lid van het landelijk bestuur ‘Ouderschap blijft’.