De zes thema’s…

Het globale kader van de verschillende thema’s die gaan verschijnen op deze website… De thema’s komen ook in boekvorm beschikbaar. De thema’s staan in het boek uitgebreider beschrijvingen dan hier op de website.

Thema 1: Houdbaarheid van het systeem – een ander perspectief

 • Context: op alle fronten in het sociale domein worstelt men met een tekort aan middelen, is de inzet curatief, vlucht men in de bureaucratie en is de afrekencultuur een belemmering voor een dynamische ontwikkeling.
 • Is het systeem (systemen: school, kinderopvang, jeugdzorg) over zijn houdbaarheidsdatum?
 • Over het belang van de ‘school’ in de toekomst.
 • De verwijzingen naar oplossingen om uit de impasse te komen in het maken van verbindingen binnen het sociale domein van de kinderen.

Thema 2: Het belang van de samenhang en het tempo waarin de veranderingen gerealiseerd zouden moeten worden

 • De lokale overheid heeft in de afgelopen jaren er steeds meer rollen (als regisseur) in het sociale domein bij gekregen. Komt de vraagarticulatie van het veld wel op de juiste plek? Werkt de decentralisatie niet averechts op de gewenste ontwikkeling van verbinding?
 • Het tempo en de mate van noodzakelijke verandering.
 • Het stelsel, de CAO, de verbinding tussen organisatie waar liggen oplossingen?
 • Over de dynamiek van het middenveld.

Thema 3: De motor van de verandering

 • Wie is er in beeld om uiteindelijk de verbinding te realiseren?
 • De rol van de overheid en het wegnemen van de belemmeringen (ruimte bieden)
 • De rol van de schoolleider, zit midden in de mogelijkheden om de verbinding te maken, werken aan netwerk binnen het sociale domein.
 • De rol van de toezichthouders en bestuurders.

Thema 4: WHY, HOW and WHAT

 • Onderwijsdesign vandaag en morgen, over vaardigheden en veerkracht om te kunnen veranderen.
 • De context analyse: iedere plek is anders.
 • Wat betekenen deze ontwikkeling voor kinderen en daarmee voor opvoeding en onderwijs.
 • Curriculum.nu gaat over nieuwe inhoud van het onderwijs, de WHY en HOW wordt daarin niet meegenomen. Het veronderstelt een andere manier van omgaan en lesgeven.

Thema 5: Ouders en school: de school, ouders en omgeving

 • Wat is de rol van de ouders?
 • Hoe kijken ouders naar de ontwikkeling van hun kind en de school?
 • Kunnen ouders, gezien werk en aandacht wel onderdeel zijn van de leergemeenschap van hun kind?

Thema 6 We vragen het de kinderen zelf…

 • We praten over verandering van de school, het systeem. Kinderen kunnen goed aangeven wat zij nodig hebben om te kunnen leren en zich te kunnen ontwikkelen.
 • We hebben een project opgezet met kinderen en doen verslag op deze website van dat wat kinderen vinden van hun toekomst, hoe zij willen leren en hoe zij de school zien.