Directeur-bestuurder Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton

Dave Ensberg-Kleijkers is directeur-bestuurder van Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton en bestuurder van de Nederlandse Unie van Speeltuinorganisaties (NUSO). Vanuit deze rol zet hij zich dagelijks in voor de (buiten) spelende ontwikkeling en geluk van ieder kind in Nederland. Daarvoor was hij werkzaam als voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Biezonderwijs, een regionale onderwijsinstelling voor specialistisch onderwijs in Midden-Brabant. Daarnaast is hij vicevoorzitter van het Johan Ferrier Fonds dat projecten op het gebied van onderwijs en cultuur in Suriname, het land van zijn ouders, mogelijk maakt. Ook is hij lid van de Raad van Advies van stichting Martin Luther King Lezing, ambassadeur van stichting Méér Muziek in de Klas en voorzitter van stichting Samen Sporten Tilburg. Dave is verder opiniemaker, publicist en auteur van het boek ‘Bezielde Beschaving’ (Uitgeverij Aspekt, 2017). Dave studeerde bestuurskunde in combinatie met politicologie en specialiseerde zich in ‘management van de publieke sector’ (Universiteit Leiden). Vervolgens liep hij stage bij het politiek-bestuurlijke magazine PM. Daarna werkte hij als organisatieadviseur achtereenvolgens bij PricewaterhouseCoopers, Van Naem & Partners en Twynstra Gudde. Bij deze organisaties werkte Dave voor diverse gemeenten, provincies, ministeries, rekenkamer(commissie)s en maatschappelijke organisaties. Daarna werkte Dave als strategisch adviseur bij de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling in het programma Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam. Vervolgens werkte hij als bestuurssecretaris bij Onderwijsgroep Buitengewoon in Noord- en Midden-Limburg. Dave is getrouwd en vader.