Samenvatting

Petra van Haren en Koos Stienstra zien dat onderwijs- en zorgprofessionals enorm gemotiveerd zijn om vanuit hun functie en verantwoordelijkheid kinderen te geven wat zij nodig hebben. Iedereen wil dat zij de beste kansen krijgen om zich te ontwikkelen en dat zij perspectief hebben op een goede toekomst. Tegelijkertijd ziet Petra hoe scholen worstelen met het invullen van passend onderwijs. En het aantal verwijzingen naar het speciaal onderwijs neemt ook weer toe. De politiek en het veld hebben daarbij een statisch beeld van passend onderwijs. Koos signaleert een exponentiële toename van het aantal kinderen dat begeleiding vraagt (en krijgt) bij Intraverte. Dat gebeurt mede doordat zij ‘last’ hebben van de van buitenaf opgelegde normen die gelden voor ‘het gemiddelde kind’. Met individuele verschillen in ontwikkeling en rijping wordt daarbij onvoldoende rekening gehouden.

Voorkomen is beter dan genezen. Met andere woorden: een goede (preventieve) aanpak op maat stimuleert dat kinderen zich goed ontwikkelen en voorkomt onnodige zorgvragen. Tegelijkertijd zien zij dat er veel gevraagd wordt van onderwijsprofessionals.
Wat ontbrak, was een effectieve, eenvoudige aanpak waarmee je nét even anders naar een leerling kan kijken en je makkelijker en beter een leerlinggerichte aanpak kan toepassen. In de praktijk ontbreekt veelal óf een instrument óf bezwijken professionals onder de grote administratieve lasten die het gevolg zijn van de huidige meet- en ‘gemiddeldencultuur’.

Daarom namen zij een kijkje in de zorgsector, waar het concept ‘Positieve Gezondheid’ van Machteld Huber veelbelovend is. Dat gaat uit van eenvoudige principes zoals welbevinden, zelfregie en ongelijke behandeling en zorgt voor goede resultaten. In de zorg worden op basis van dit concept strak genormeerde werkwijzen vervangen, tot tevredenheid van cliënten en zorgprofessionals. Petra en Koos hebben dit concept van de zorg vertaald naar het onderwijs, gedreven als zij zijn om voor kinderen maximale ontwikkelingskansen te creëren én om professionals met beter ‘gereedschap’ uit te rusten.

De denkwijze achter Positief Onderwijs is niet helemaal nieuw. Maar het concept is nu wél goed uitgewerkt en concreet gemaakt. Met behulp daarvan kan het welbevinden van kinderen én professionals worden vergroot en onnodige werkdruk voorkomen. Zij hebben ervoor gekozen om dit concept uit te legen in deze white paper zodat alle onderwijs- en zorgprofessionals er gebruik van kunnen maken. Bovendien hopen zij dat het concept van Positief Onderwijs verder kan worden ontwikkeld op basis van de hulp, inzet en praktijkervaringen van collega’s.

Meer weten?