Cadeau van de AVS

In 2020 bestaat de AVS 25 jaar. Wie jarig is, trakteert. De AVS en Intraverte geven het werkveld rond kinderen een cadeau, een nieuwe bril: Positief Onderwijs. Positief Onderwijs biedt elk kind een routekaart om een weerbaar en wendbaar mens te worden. ‘Anders denken, door anders te kijken’, dat is de kern van positief onderwijs. 

Tweegesprek
Tweegesprek

Wij hebben de overtuiging dat verandering en ondernemerschap in het sociale domein vraagt om een perspectiefwisseling. Een continue en dynamische manier van kijken naar dat wat je wilt bereiken. Positief onderwijs is een instrument dat het kenmerk heeft van omdenken. Een holistische benadering en het welbevinden van kinderen zijn belangrijke uitgangspunten. Laat je inspireren.

Een korte oriëntatie op positief onderwijs

Soms heeft een kind wat anders nodig. Dan zou je kunnen zeggen: vraag het kind zelf wat hij/zij nodig heeft. Het Kind Observatie en Begeleiders Web (KOBweb) is voor ieder kind een instrument om zichzelf in beeld te brengen. Het kind en de professional gaan daarna in gesprek. Samen zoek je dan naar passende vormen.

Positief Onderwijs vraagt van de school en de leerkrachten dat zij het (passend) onderwijs anders ontwerpen en inrichten. Nauwe betrokkenheid van de ouders en opvoeders hoort daarbij. De ontwikkeling van het kind staat dan centraal en moet gebaseerd zijn op zijn welbevinden en op zelfregie. KOBweb helpt om daar een vinger achter te krijgen!

Wat is positief onderwijs?
Wat is positief onderwijs?

Positief Onderwijs betekent dat leren en ontwikkeling, al dan niet in combinatie met (passende) zorg, zich niet alleen richt op maximale competentieontwikkeling en een meetbaar, prestatiegericht resultaat.  Het vergt van scholen dat zij zich juist richten op het vermogen van leerlingen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in hun leven om te gaan en waar mogelijk daarbij zelf de regie te voeren.

In deze visie is onderwijs (leren en ontwikkeling) niet strikt het domein van onderwijs- en zorgprofessionals, maar van al degenen die betrokken zijn bij een kind. Het gaat immers om het ontwikkelen van het vermogen om met veranderende omstandigheden om te gaan. Enthousiast geworden en meer weten? Bekijk de samenvatting.

Het instrument dat gebruikt wordt binnen Positief Onderwijs: KOBWeb
De website over Positief Onderwijs: www.positiefonderwijsnederland.nl