Directeur-bestuurder Woonservice Drenthe

Bothilde Buma heeft na het VWO heeft aan de Sociale Academie gestudeerd. Na haar studie en een verblijf in het buitenland is zij in de zorg terecht gekomen. Ruim 30 jaar heeft zij ervaring opgedaan met mensen die kwetsbaar zijn, tijdelijk of levenslang hulp nodig hebben. Ook heeft zij mensen gezien, die zichzelf opnieuw hebben uitgevonden na een intensief herstelproces. In al die tijd heeft zij gezien hoe krachtig kwetsbare mensen zijn en wat de verbinding met de samenleving doet: weten dat je erbij hoort, dat je wordt gezien en dat je van waarde bent. Na jaren in het sociale domein gewerkt te hebben, werd een stelselwijziging ingevoerd, inclusief bezuinigingen. Bothilde vond het tijd voor een flinke transformatie. In haar ogen moeten we naar een ander soort samenleving, waarin we meer oog hebben voor elkaar, waarin burgers creatiever en ondernemender mogen zijn (en daarvoor de ruimte krijgen) en waarin we meer collectieve en preventieve oplossingen zoeken, in plaats van de individuele en curatieve, die we nu meestal zien. Juist om die reden heeft zij de overstap gemaakt naar de woningcorporatiesector! Werken aan leefbaarheid en aan een inclusieve samenleving: prachtig werk!, aldus Buma. In deze sector komt alles bijeen: wonen (want iedereen woont), werken en welzijn. In deze sector zijn veel knoppen waaraan te draaien valt. En dat laat zij niet na.